Uncategorized

06-24-2017.jpg

Kagyat man ang paglaganap ng dilim sa unang taon nang panunungkulan ni Pangulong Rodrigo R. Duterte, umaasa ako na hindi tuluyang mawawala ang liwanag sa aking bayan, babahagya at mapusyaw man ito. (Palayan, Nueva Ecija/June 2017)

Standard
Uncategorized

06-22-20171.jpg

Pinaiikot lamang ba ni Pangulong Rodrigo R. Duterte ang Sambayanang Pilpino nang matapos niyang ilagay sa ilalim ng Batas Militar ang Kapuluan ng Mindanao, nawala siya  ng limang araw sa kadahilanan umano na may sinadya siyang lugar upang lutasin ang karahasan sa Marawi? (South Bank of the River Thames, London/February 2015)

Standard
Uncategorized

06-14-2017.jpg

Nakapangingilabot marinig ang ilang hukom ng Korte Suprema na nagmumungkahing tanggapin na lamang ang pagpapatupad ng Batas Militar nang walang pagsisiyasat o pagtatanong man lamang na siyang nasasaad sa ating Saligang Batas. (Loch Ness, Fort Augustus/March 2015) 

Standard